KLAUZULA INFORMACYJNA

Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowania danymi osobowymi naszych klientów oraz mając na uwadze rozpoczęcie obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) uprzejmie informujemy co następuje:

1. Administratorem Państwa danych jest:
GUMET Szymon Gumiński
ul. Miechowska 1
85-875 Bydgoszcz
NIP: 554-249-13-10

2. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w związku z koniecznością wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

3. Dane przetwarzane są w celu realizacji współpracy handlowej, wykonania umowy lub zamówienia, realizacji kontaktów i zobowiązań handlowych, wykonania obowiązków rachunkowych, podatkowych, wystawiania i przechowywania faktur, rozpatrywania reklamacji, windykacji należności, dostarczenia towaru pod wskazany adres oraz utrzymywania kontaktów handlowych z kontrahentami w tym zakresie

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia między innymi firmy kurierskie, Poczta Polska S.A, firmy transportowe lub instytucje do tego upoważnione z mocy prawa

5. Dane zbieramy w celu realizacji zamówień, wysyłania dokumentów handlowych, informacji o naszych produktach, promocjach i innych ofertach.

6. Dane zostały uzyskane bezpośrednio od Państwa

7. Państwa dane będziemy przetwarzać tak długo, jak Państwo się na to zgadzają, zgoda ta może zostać wycofana w dowolnym momencie. Prosimy pamiętać, że cofnięcie zgody odnosi skutek od momentu tego zdarzenia

8. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie Pani / Pana danych: imię i nazwisko / nazwa firmy, dane teleadresowe/ kontaktowe, NIP

9. W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych mają Państwo prawo dostępu do nich, prawo do sprzeciwu, prawo do ich poprawiania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Można tego dokonać kontaktując się z nami pod adresem gumet@gumet.org
Przysługuje też Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.