Informujemy, że firma GUMET Szymon Gumiński realizuje poniższe projekty:

1. W ramach Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój, 2014-2020, poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców.

Opracowanie i wdrożenie projektu wzorniczego w firmie GUMET, sposobem na udoskonalenie oferty produktowej.

Cel projektu: Wdrożenie udoskonalonego produktu do oferty firmy GUMET.
Wartość projektu: 1 142 340,00 zł
Dofinansowanie z UE: 658 000,00 zł
Wkład własny: 484.340,00

2. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, poddziałanie

1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP

Wprowadzenie do oferty innowacyjnych produktów, kluczem do wzrostu konkurencyjności firmy GUMET.

Cel projektu: Dokonanie zasadniczej zmiany w obrębie realizowanego procesu produkcyjnego.
Wartość projektu: 2 692 734,95 zł
Dofinansowanie z UE: 500 000,00 zł
Wkład własny: 2 192 734,95 zł