Informujemy, że firma GUMET Szymon Gumiński realizuje poniższe projekty:

1. W ramach Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój, 2014-2020, poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców.

Opracowanie i wdrożenie projektu wzorniczego w firmie GUMET, sposobem na udoskonalenie oferty produktowej.

2. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, poddziałanie

1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP

Wprowadzenie do oferty innowacyjnych produktów, kluczem do wzrostu konkurencyjności firmy GUMET.