Informujemy, że firma GUMET Szymon Gumiński realizuje poniższe projekty:

1. W ramach Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój, 2014-2020, poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców.

Opracowanie i wdrożenie projektu wzorniczego w firmie GUMET, sposobem na udoskonalenie oferty produktowej.